Strona PKZP

ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Nr konta do wpłat na ZFŚS

64 1020 2528 0000 0402 0468 8273