pdf
plik pdf - 173.6 KB

WIRUSOOCHRONA

       

W  2021 roku na terenie woj. śląskiego zorganizowana została akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”. Powstała ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania przeprowadzone przez nauczycieli klas I-III poruszały następujące zagadnienia:

  • Prawidłowa higiena rąk;
  • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
  • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
  • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

W naszej szkole udział w akcji WIRUSOOCHRONA wzięły klasy: 1a, 1c oraz 2a.

 

informacje o aplikacji stop covid