LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY 1 NA ROK SZK. 2021/2022

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 25 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą uczyli się zdalnie.

Dotyczy to także oddziałów sportowych, które będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

doc
plik doc - 422.5 KB

Wszelkie dodatkowe informacje związane z pracą szkoły podczas pandemii znajdują się
w zakładce "INFORMACJE COVID-19".

 

 

MICROSOFT TEAMS - informacje

Link do filmu instruktażowego dla uczniów i ich rodziców:

 https://youtu.be/gsYNokUKCgU

Link do platformy Office 365

https://tiny.pl/782bg

 

 


 

 


ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.   

 ABY UŁATWIĆ ZAŁATWIENIE PILNYCH SPRAW 
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY
Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

 32 42 21 840

  508 096 322

 

 


 

2021-02-10