Witamy na stronie

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10

im. św. Jadwigi Królowej Polski

w Rybniku

Oferta edukacyjna obejmuje zajęcia obowiązkowe, wyrównawcze jak również zajęcia dodatkowe, na których uczniowie odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania np. kółko sportowe czy komputerowe, a także wyjazdy na basen. Dodatkowo dzieci uczestniczą w ciekawych wyjściach i wycieczkach klasowych.

Nauczyciele dbający o wszechstronny rozwój uczniów posiadają odpowiednie kwalifikacje. Są profesjonalni, zaangażowani oraz życzliwi. Oferują rodzicom swoją pomoc przede wszystkim poprzez dziennik elektroniczny, a także podczas rozmów indywidualnych, zebrań i konsultacji.

Zajęcia  edukacyjne  są  prowadzone  w  oparciu o innowacyjne metody nauczania oraz z użyciem różnorodnych pomocy dydaktycznych, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie możliwości tkwiących w każdym uczniu i uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce. Kładziemy nacisk na myślenie  twórcze i  umiejętność  sprawnego zdobywania,  gromadzenia   oraz   wykorzystywania  przez   uczniów   wiadomości i informacji.

Uczestniczymy w licznych szkolnych i pozasz­kolnych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

W naszej szkole  priorytetem jest  bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów. Uczymy szacunku dla drugiego człowieka i współdzia­łania. 

Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i logopedy.

Świetlica szkolna zapewnia dzieciom fachową opiekę i inspirujące zajęcia. Obecnie, zgodnie z potrzebami rodziców, czynna jest w godzinach 7:00–16:30.

W szkole działa biblioteka, która systematycznie poszerza swój księgozbiór.                

Stołówka szkolna serwuje codziennie pyszne i zdrowe obiady. Zachęca uczniów swym kolorowym wystrojem.

Uczeń, który uczęszcza do naszej szkoły jest:

  • bezpieczny,

  • samodzielny,

  • pogodny,

  • kreatywny,

  • aktywny.

Powody, dla których warto wybrać naszą szkołę:

· szkoła przyjazna uczniom,

· szkoła bezpieczna – obiekt monitorowany,

· dobry start dla najmłodszych – doskonale wyposażone sale do edukacji wczesnoszkolnej,

· doświadczona kadra pedagogiczna,

· nowoczesne metody nauczania,

· świetlica dla dzieci młodszych,

· aktywnie działający samorząd uczniowski,

· szkoła słynąca z sukcesów sportowych,

· szkoła propagująca zdrowy tryb życia,

· szkoła współpracująca ze środowiskiem lokalnym,

· stołówka szkolna serwująca pyszne obiady.

 

 

 

nasza szkoła - korytarze

Sala klasy I a

sala klasy I b

sala klasy I c

sala klasy II a

sala klasy II b

sala klasy II c

sala klasy II ż

sala klasy III a

sala klasy III b

hale sportowe

pracownia fizyczna

pracownia chemiczna

pracownia biologiczna

pracownia historyczna

pracownia informatyczna

pracownia muzyczna

Pracownia języków obcych

sala katechetyczna

sala matematyczna

gabinet pedagoga szkolnego

biblioteka

sekretariat szkoły

stołówka

świetlica szkolna