Witamy na stronie

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10

im. św. Jadwigi Królowej Polski

w Rybniku

Oferta edukacyjna obejmuje zajęcia obowiązkowe, wyrównawcze jak również zajęcia dodatkowe, na których uczniowie odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania np. kółko sportowe czy komputerowe, a także wyjazdy na basen. Dodatkowo dzieci uczestniczą w ciekawych wyjściach i wycieczkach klasowych.
Nauczyciele dbający o wszechstronny rozwój uczniów posiadają odpowiednie kwalifikacje. Są profesjonalni, zaangażowani oraz życzliwi. Oferują rodzicom swoją pomoc przede wszystkim poprzez dziennik elektroniczny, a także podczas rozmów indywidualnych, zebrań i konsultacji.
Zajęcia  edukacyjne  są  prowadzone  w  oparciu o innowacyjne metody nauczania oraz z użyciem różnorodnych pomocy dydaktycznych, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie możliwości tkwiących w każdym uczniu i uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce. Kładziemy nacisk na myślenie  twórcze i  umiejętność  sprawnego zdobywania,  gromadzenia   oraz   wykorzystywania  przez   uczniów   wiadomości i informacji.
Uczestniczymy w licznych szkolnych i pozasz­kolnych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
W naszej szkole  priorytetem jest  bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów. Uczymy szacunku dla drugiego człowieka i współdzia­łania.
Uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i logopedy.
Świetlica szkolna zapewnia dzieciom fachową opiekę i inspirujące zajęcia. Obecnie, zgodnie z potrzebami rodziców, czynna jest w godzinach 7:00–16:30.
W szkole działa biblioteka, która systematycznie poszerza swój księgozbiór.               
Stołówka szkolna serwuje codziennie pyszne i zdrowe obiady. Zachęca uczniów swym kolorowym wystrojem.

Uczeń, który uczęszcza do naszej szkoły jest:

- bezpieczny,
- samodzielny,
- pogodny,
- kreatywny,
- aktywny.

Powody, dla których warto wybrać naszą szkołę:

- szkoła przyjazna uczniom,
- szkoła bezpieczna – obiekt monitorowany,
- dobry start dla najmłodszych – doskonale wyposażone sale do edukacji wczesnoszkolnej,
- doświadczona kadra pedagogiczna,
- nowoczesne metody nauczania,
- dwie świetlice dla dzieci młodszych,
- aktywnie działający samorząd uczniowski,
- szkoła słynąca z sukcesów sportowych,
- szkoła propagująca zdrowy tryb życia,
- szkoła współpracująca ze środowiskiem lokalnym,
- stołówka szkolna serwująca pyszne obiady.

korytarze

Sala edukacji wczesnoszkolnej

sala edukacji wczesnoszkolnej

Sala edukacji wczesnoszkolnej

Sala edukacji wczesnoszkolnej

Sala edukacji wczesnoszkolnej

Sala edukacji wczesnoszkolnej

Sala edukacji wczesnoszkolnej

Sala edukacji wczesnoszkolnej

Sala edukacji wczesnoszkolnej

Sala edukacji wczesnoszkolnej

hale sportowe

pracownia fizyczna

pracownia chemiczna

pracownia biologiczna

pracownia historyczna

pracownia informatyczna

pracownia muzyczna

Pracownia języków obcych

sala katechetyczna

sala matematyczna

gabinet pedagoga szkolnego

biblioteka

sekretariat szkoły

stołówka

świetlica szkolna