INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW

Żywienia dzieci rozpocznie się z dniem 5.09.2022r.

 

Z obiadów korzystać mogą wszyscy uczniowie, których rodzice dostarczą podpisaną umowę i wypełnioną deklarację do intendentki.

 

Korzystanie z obiadów następuje w kolejnym dniu.

 

Umowy oraz deklaracje są dostępne na stronie internetowej szkoły.

 

Będzie można również pobrać umowę wraz z deklaracją bezpośrednio u intendentki szkolnej.

 

Opłaty za obiady przyjmowane są z dołu, do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

 

Nieobecności należy zgłaszać codziennie do godziny 8.00 lub gdy nieobecność dotyczy dnia następnego do godziny 15.00 telefonicznie, na email: g2.intendent@op.pl lub na e-dzienniku.

 

Rodzic jest zobowiązany do odbioru rozliczenia miesięcznego, które jest podawane na e-dzienniku do siódmego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.     

 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe.


Koszt obiadu dla uczniów wynosi 5,00 zł.

 


Nr konta do wpłat za żywienie:
Bank PKO BP nr:  54 1020 2528 0000 0802 0468 8257


Telefon do intendentki: 32 42 21 840 wew. 19 
Telefon do kuchni: wew. 15

 

jadłospis

docx
plik docx - 12.2 KB
docx
plik docx - 26.7 KB
docx
plik docx - 13.1 KB
docx
plik docx - 12.9 KB