Informacja dotycząca obiadów
 


 
• Koszt obiadu dla uczniów wynosi 5,00 zł.

• Z obiadów korzystać mogą wszyscy uczniowie, których rodzice podpiszą umowę i wypełnią deklarację u intendentki.

• Opłaty za obiady przyjmowane są z dołu, do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

• Nieobecności należy zgłaszać codziennie do godziny 8.00 lub gdy nieobecność dotyczy dnia następnego do godziny 15.00 telefonicznie bądż na email: g2.intendent@op.pl

• Rodzic jest zobowiązany do odbioru rozliczenia miesięcznego, które jest podawane na e-dzienniku do siódmego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.         
           
• Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe.Nr konta do wpłat za żywienie:
Bank PKO BP nr:  54 1020 2528 0000 0802 0468 8257


Telefon do intendentki: 32 42 21 840 wew. 19 
Telefon do kuchni: wew. 18

doc
plik doc - 31.5 KB
doc
plik doc - 31.5 KB
pdf
plik pdf - 228.7 KB
docx
plik docx - 12.2 KB
pdf
plik pdf - 575.4 KB
pdf
plik pdf - 196.8 KB
pdf
plik pdf - 137 KB