INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW 

 

  1.     Żywienia dzieci rozpocznie się z dniem 6.09.2023 r.

  2.     Koszt jednego obiadu to 5,00 zł do 31.12.2023 r. od 01.01.2024 r. stawka będzie wynosić 6,00 zł. co zostanie ogłoszone w Zarządzeniu przez Dyrektora Szkoły.

  3.     Z obiadów korzystać mogą wszyscy uczniowie, których rodzice dostarczą podpisaną umowę i wypełnioną deklarację do intendentki. Korzystanie z obiadów następuje w kolejnym dniu.

  4.     Umowy oraz deklaracje są dostępne na stronie internetowej szkoły. Będzie można również pobrać umowę wraz z deklaracją bezpośrednio u intendentki szkolnej.

  5.     Opłaty za obiady przyjmowane są z dołu, do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

  6.     Nieobecności należy zgłaszać codziennie do godziny 8.00 lub gdy nieobecność dotyczy dnia następnego do godziny 15.00 telefonicznie, na email: g2.intendent@op.pl lub na e-dzienniku.

  7.     Rodzic jest zobowiązany do odbioru rozliczenia miesięcznego, które jest podawane na e-dzienniku do siódmego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.     

  8.     Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe.


Koszt obiadu dla uczniów wynosi 5,00 zł. do 31.12.2023 r. od 01.01.2024 r. 6,00 zł.

 

Nr konta do wpłat za żywienie:
Bank PKO BP nr:  54 1020 2528 0000 0802 0468 8257


Telefon do intendentki: 32 42 21 840 wew. 19 
Telefon do kuchni: wew. 15

 

 

 

jadłospis

docx
plik docx - 12.2 KB
pdf
plik pdf - 220.1 KB
docx
plik docx - 12.9 KB