telefon kontaktowy 32 422 18 40 wew. 25

Kontakt ze specjalistami szkolnymi  możliwy jest również przez dziennik elektroniczny lub platformę Teams

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek 8.45-11.15

Wtorek 8.45-10.15

"Dziecko chce być DOBRE.

Jeśli nie umie - naucz,

jeśli nie wie - wytłumacz,

jeśli nie może - pomóż"

                           Janusz Korczak

                                                          

  

Rok szkolny 2021/2022