W związku ze zbyt małą liczbą chętnych do klasy pierwszej żeglarskiej, klasa o tym profilu nie zostanie utworzona w roku szkolnym 2021/2022.
W związku z powyższym test sprawnościowy w dniu 8.03.2021
zostaje odwołany. 

Nabór na rok szkolny 2021/2022

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów rekrutacyjnych do SP10 w Rybniku:

 

KLASY PIERWSZE:

- Wniosek rekrutacyjny do klasy pierwszej wydrukowany z systemu naborowego.

- Kwestionariusz osobowy.

- Formularz potwierdzenia danych osobowych.

- Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - potwierdzające stan zdrowia umożliwiający uczęszczanie do klasy sportowej (dostarczone najpóźniej w dniu 05.03.2021r (dot. klasy żeglarskiej).

- Opinia o dziecku wystawiona przez wychowawcę przedszkola (dot. klasy żeglarskiej).

 

KLASY IV, V (sportowe)

- Podanie.

- Kwestionariusz osobowy.

- Formularz potwierdzenia danych osobowych.

- Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - potwierdzające stan zdrowia umożliwiający uczęszczanie do klasy sportowej. 

 

Dokumenty należy pobrać z naszej strony i dostarczyć do szkoły poprzez wrzucenie ich do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły. W razie problemów z pobraniem odpowiednich plików wzory dostępne są na Portierni przy wejściu do szkoły.  

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontaky telefoniczny z sekretariatem szkoły 32 422 18 40

 Szczegółowe informacje o naborze do klas sportowych znajdują się w zakładkach menu działu.


 

pdf
plik pdf - 114.2 KB

Uchwała RM obwody szkolne

pdf
plik pdf - 280.6 KB

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2021/2022

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie.

 

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie

od 22 lutego (od godz. 8.00) do 12 marca br. (do godz. 15.00)

mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka

za pomocą witryny:

https://rybnik.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

  

z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej .

Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże,

która szkoła jest szkołą obwodową.

W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

 

NABÓR DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych.

Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna

od 22 lutego (od godz. 8.00) do 12 marca br. (do godz. 15.00).

 

a)        wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”,

b)        we wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

c)        we wniosku nie wybiera się szkoły obwodowej, w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach dziecko z automatu zostanie przydzielone do szkoły obwodowej,

d)      wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 23 marca (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół),

e)      rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie

od 23 marca do 29 marca br. (do godz. 15.00).

 

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klasy sportowej – żeglarskiej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku

jest prowadzone w krótszym terminie.

Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna

od 22 lutego (od godz. 8.00) do 5 marca br. (do godz. 15.00).

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. Zatem klasa taka nie powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów nie zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.