W związku z zakończeniem rekrutacji do klas pierwszych sportowych- informujemy,że nie zostaną otwarte z powodu braku chętnych.W związku z tym nie odbędą się również testy sprawnościowe.

 

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2024/2025

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie, które obecnie uczęszczają
do przedszkola oraz chętne dzieci sześcioletnie.
W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).

NABÓR DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 27 lutego (od godz. 8.00) do 19 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny  rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły.  Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

W przypadku potwierdzenia woli nie wybieramy innych szkół. Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

NABÓR DO SZKOŁY SPOZA OBWODU

Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 27 lutego (od godz. 8.00) do 19 marca br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl :

a)        wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”,

b)        we wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Wniosek co do zasady powinien być podpisany prze oboje rodziców, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe,

c)         we wniosku nie wybiera się szkoły obwodowej, w przypadku braku miejsc w wybranych szkołach dziecko
z automatu zostanie przydzielone do szkoły obwodowej,

d)      wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 9 kwietnia (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół),

e)      rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 9 kwietnia do 18 kwietnia br. (do godz. 15.00). – na potwierdzeniu woli wystarczy podpis jednego rodzica.

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych:

  •        szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10),

  •        żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 10,

  •        interdyscyplinarnej (judo, lekkoatletyka, piłka nożna) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3),

  •        siatkarskiej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski,

jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 27 lutego (od godz. 8.00)
do 11 marca br. (do godz. 15.00). Więcej informacji w szkole.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. W związku z tym klasa taka powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów  zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

Witryna naborowa: rybnik.elemento.pl                                                      

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MOGĄ POBRAĆ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) PONIŻEJ LUB W WYZNACZONYM PUNKCIE W SZKOLE (WEJŚCIE GŁÓWNE LUB WEJŚCIA PRZY HALI) W GODZ. 8.00 – 15.00

pdf
plik pdf - 100.4 KB

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025