NR KONTA DO WPŁAT NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

64 1020 2528 0000 0402 0468 8273

pdf
plik pdf - 172.3 KB
pdf
plik pdf - 306.1 KB

Strona PKZP

Zmiany w funkcjonowaniu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CUW wynikają z ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 roku.