Historia szkoły, w której się uczymy sięga roku 1955. Wówczas pojawił się zamysł budowy nowej szkoły podstawowej w dzielnicy „Smolna”.

1 września 1960 roku placówka rozpoczęła swoją działalność. Pierwszym kierownikiem został pan Kazimierz Sokołowski. Nowa szkoła powstała w ramach akcji „1000 Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Koszt  budowy szkoły - pomnika sfinansowany został ze środków społecznych.

W trakcie swojego istnienia szkoła odnosiła wiele znaczących sukcesów. Placówka znana była w województwie i w Polsce z wielkich osiągnięć chóru, prowadzonego przez pana Jerzego Michalskiego.

14 października 1969 roku przy Szkole Podstawowej nr 10 otwarte zostało Miasteczko Ruchu Drogowego. Inwestycję wykonano w czynie społecznym. Dzięki staraniom Jerzego Michalskiego w Miasteczku Ruchu Drogowego odbywały się liczne kursy i szkolenia, zaś reprezentanci szkoły kilkakrotnie plasowali się w czołówce Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

1 września 1971 roku stanowisko kierownika szkoły objął pan mgr Leszek Szymura, który pełnił tę funkcję przez 20 lat.

 

W 1982 roku Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku nadano imię Ludwika Waryńskiego.

Za jego kadencji rozpoczęto rozbudowę placówki. W 1991 roku funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 objął pan mgr Marek Stojko. Kontynuował  on prace budowlane.

Dzięki staraniom dyrekcji, rodziców, Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły i władzom miasta prace zakończono w 1992 roku. W związku z tym warunki nauki uległy znacznemu polepszeniu.

Osiągnięcia szkoły zapewniły jej dobrą pozycję w ogólnopolskim plebiscycie ogłoszonym przez miesięcznik „Płomyczek” na najlepszą szkołę podstawową w roku szkolnym 1994/1995. Szkoła Podstawowa nr 10 znalazła się w gronie stu najlepszych szkół w Polsce.

 

 

Przełomem w działalności szkoły było wejście w życie w 1999 roku reformy oświaty, która przesądziła o dalszych losach placówki. Uchwałą Rady Miasta w budynku szkoły powstało Gimnazjum nr 2, którego dyrektorem został pan mgr Marek Stojko. Ostatnim dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 była pani mgr Cecylia Obersztyn.

6 czerwca 2000 roku w Gimnazjum nr 2 odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski. Wyboru patrona dokonali rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., w czasie której arcybiskup Damian Zimoń poświęcił sztandar szkoły.

Nauczyciel muzyki – mgr Janusz Jona skomponował i napisał słowa hymnu szkoły.

23 listopada 2005 roku zostały oddane do użytku trzy nowoczesne boiska: dwa kryte kostką do koszykówki i jedno pokryte sztuczna trawą – do piłki ręcznej. W uroczystości uczestniczyli lokalni samorządowcy z prezydentem Rybnika – Adamem Fudali oraz przedstawiciele władz oświatowych.

W 2014 zatwierdzono projekt budowy nowoczesnej hali sportowej.

13 października 2014 roku zostaje oddana do użytku profesjonalna hala sportowa przy Gimnazjum nr 2.

Kolejnym przełomem w działalności szkoły było wejście w życie w 2017 roku reformy oświaty, która znów przesądziła o dalszych losach placówki.

Powstaje Zespół Szkół Sportowych nr 2, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz VIII LO.

Ostatnich absolwentów Gimnazjum nr 2 pożegnaliśmy w roku 2019.

Na potrzeby "zmotoryzowanych" uczniów naszej szkoły powstała zabezpieczona wiata rowerowa.

W 2018 roku na potrzeby klas sportowych powstały boiska do piłki plażowej, na której trenowali nasi uczniowie.

1 września 2020 roku przestał istnieć Zespół Szkół Sportowych.
Szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku.

Dyrektorem szkoły została mgr Beata Muszala.

W szkole uczy się obecnie 333 uczniów klas I–VIII. W tym 4 klasy żeglarskie. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej oraz naukę w przedmiotowych klasopracowniach.
Dba także o dobre samopoczucie uczniów podczas przerw.