W naszej szkole funkcjonowała klasa dwujęzyczna.

OFEROWALIŚMY:

- 5 godzin języka angielskiego tygodniowo w dobrze wyposażonej pracowni,


- elementy języka angielskiego na lekcjach geografii oraz biologii, w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów,


- wymiany ze szkołami europejskimi – coroczna wymiana ze szkołą w Barcelonie w Hiszpanii,


- udział w projektach europejskich (Erasmus+ ze szkołami partnerskimi z Sycylii, Hiszpanii, Belgii, Niemiec),


- wycieczki zagraniczne – Wyspy Brytyjskie, Wiedeń, Paryż.

 

DWUJĘZYCZNA – CZYLI JAKA?

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w języku obcym, w tym przypadku w języku angielskim. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach., O proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów. W naszej szkole elementy języka angielskiego wprowadzane są na lekcjach geografii i biologii.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ?

Nauczanie dwujęzyczne promowane jest w całej Europie od wielu lat, bowiem taka metoda sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Młodzież przyswaja różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcuje z językiem, poznaje słownictwo w szerszym zakresie, ma więcej możliwości na posługiwanie się nim, na konwersację.

ZAJĘCIA DWUJĘZYCZNE Z BIOLOGII

Realizacja materiału z biologii w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Lekcje wzbogacane są o słownictwo techniczne z biologii wykorzystywane na danej lekcji. Dodatkowo uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające znajomość słownictwa w postaci ćwiczeń i kart pracy. Znajomość słownictwa sprawdzana jest również podczas kartkówek czy na sprawdzianach (krótkie zadania językowe oprócz obowiązującego materiału z danego działu w j.polskim).
Uczniowie bardzo chętnie pracują w zespołach 4-osobowych, gdzie wspólnie rozwiązują zadania z jednego działu – mogą wówczas dzielić się swoją wiedzą przy ustalaniu odpowiedzi. Karty pracy również zawierają 1-2 zadania językowe sprawdzające znajomość słownictwa z danego działu.

ZAJĘCIA DWUJĘZYCZNE Z GEOGRAFII

Na zajęciach geografii podobnie jak na lekcjach biologii lekcje prowadzone są w dwóch językach, w języku polskim i angielskim. O proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając je od poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Zagadnienia z zakresu geografii powszechnej wykładane są z elementami języka angielskiego, zaś geografia Polski w języku polskim. Podczas zajęć, młodzież przyswaja różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcuje z językiem, poznaje bogaty zasób słownictwa, ma więcej możliwości na posługiwanie się nim, na konwersacje. 

WYMIANA BARCELONA 2019 R.

W tym roku na tygodniowy pobyt w Barcelonie wybrała się nasza klasa "8A dwujęzyczna" pod opieką nauczycielki angielskiego pani Magdaleny Kaczmarek oraz pani Beaty  Muszali.  W  ramach  tej wymiany spotkały  się trzy narodowości:
z Polski, Hiszpanii i Włoch. Program pobytu był bardzo ciekawy, ponieważ prócz spotkań w szkole uczestnicy wymiany zwiedzili Barcelonę (m.in. Bracelona Marina - Port Vell, Sagrada Familia, nadmorski kurort Sitges).