,,GAZ-SYSTEM dla edukacji"

2023-12-01

Otrzymaliśmy dofinansowanie, aby doposażyć pracownię fizyczną i chemiczną w naszej szkole.Zakup został sfinansowany ze środków otrzymanych w ramach programu ,,GAZ-SYSTEM dla edukacji".