Archiwum: styczeń 2022

konkurs plastyczny " Moja wizja Narnii"
2022-01-12

Nasza Szkoła bierze udział w konkursie plastycznym pt. "Moja wizja Narnii". Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku. Opiekunem konkursu w naszej Szkole jest p. Milena Herman-Sarlej. Termin zgłaszania się do udziału w konkursie do 14 stycznia 2022 u pani Mileny (sala 211).

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Moja wizja Narnii - czyli jak dany uczeń wyobraża sobie świat stworzony przez C. S. Lewisa (nie chodzi nam o odwzorowania kadrów z filmu lub ilustracji książek);

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj:https://bsip.miastorybnik.pl/wizja/Narnia.htm

Regionalny Międzyszkolny Konkurs Poetycki „…daj mi SŁOWO” - X edycja
2022-01-17

Jeżeli jesteś uczniem klasy VI-VIII, a ponadto piszesz wiersze, to ten konkurs jest dla Ciebie!

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie jednego wiersza (do 4 marca 22 r.) o tematyce wartości takich jak: Prawda, Dobro, Piękno…, który nie był dotąd nigdzie publikowany.
Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest p. Milena Herman-Sarlej. Zapisy do 31 stycznia 22 r. u p. Mileny (sala nr 211).