Konkurs na najciekawszy eko karmnik

2022-01-25

Zapraszam wszystkich uczniów klas I – VIII naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy eko karmnik wykonany z odpadów i surowców wtórnych. Celem konkursu jest:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin,

- nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony przyrody

- zrozumienie zależności człowieka od środowiska,

- wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu,

- kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za stan środowiska.

Karmnik może być wykonany w dowolnym rozmiarze, musi być praktyczny i służyć ptakom.

Eko karmnik proszę przynieść do szkoły lub przesyłać zdjęcia na adres: konkurs-eko@op.pl . Konkurs trwa od 15.01- 10.02. Na zwycięzców czekają nagrody.

Pozdrawiam

Organizator

Monika Nowak