Ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny "Kobieta i mężczyzna darem dla..."

2022-01-12
Ogólnopolski konkurs literacko -plastyczny w naszej Szkole. Wszelkie informacje można uzyskać u p. Milena Herman-Sarlej. Zapisy także u p. Mileny (sala 211) do 18 stycznia 2022 r.
TEMATY KONKURSOWE
Kobieta i mężczyzna darem dla...

1. ...rodziny  jesteśmy dla siebie wzajemnie we wspólnocie małżeńskiej
i rodzinnej. „Pragnąłbym (...) aby rodzina była 
najcenniejszym skarbem ojczyzny”.
(bł. Stefan Wyszyński).
2. ...Kościoła  służymy na drodze powołania kapłańskiego, zakonnego
i wspólnotowego. „Na tym polega nadprzyrodzona organizacja miłości, że nieustannie bierzemy i nieustannie przekazujemy”. (bł. Stefan Wyszyński)

3. ...społeczeństwa  pracujemy dla dobra drugiego człowieka i naszej Ojczyzny.
„Współczesne «zamówienie» społeczne, to «zamówienie» na ludzi dobrych”. (bł. Stefan Wyszyński)

4. ...świata  troszczymy się o niego z myślą o nas samych i przyszłych pokoleniach. „Po to gromadźmy, byśmy mieli co rozdawać”. (bł. Stefan Wyszyński)
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
 literackiej (wiersz, opowiadanie, rozprawka, wywiad, list)

 plastycznej (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, plakat)

 multimedialnej (prezentacja, film)
 
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać tutaj: