Konkurs plastyczny – Wielkanocny stroik

2023-03-06

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym.

Praca musi być pracą przestrzenną. Może być wykonany dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Maksymalna wysokość formy przestrzennej to 50 cm. Prace należy wykonać samodzielnie. Wielkanocny stroik nie może być kopią wzorów i pomysłów już istniejących.

Praca na konkurs musi być opatrzona w następujące informacje:

– imię i nazwisko wykonawcy,

– wiek,

Opis z informacjami powinien być trwale dołączony do pracy.

Prace oddajemy do 28 marca p. Katarzynie Zbroja