Ogólnopolska akcja ,,Laurka dla Strażników Lasów"

2023-03-06

Zachęcamy wszystkich uczniów klas I – III do udziału w Ogólnopolskiej akcja Laurka dla Strażników Lasów. Polega ona na wykonanie kartki z okazji Dnia Strażaka i Dnia Leśnika,
o wymiarach 21x29 cm (kartka A4).

Kartka powinna być wykonana własnoręcznie w dowolnej technice plastycznej.

Każdy uczestnik może zgłosić do akcji maksymalnie jedną pracę .

Na odwrocie laurki piszemy: imię, nazwisko oraz klasę. Oddajemy ją wychowawcy do 20 marca 2023.