Bardzo ważna informacja dotycząca naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimazjalnych w roku szk. 2019/2020

2018-12-06