2018-01-25

W dniu 25 stycznia w naszej szkole mieliśmy specjalnych gości. Wśród gości zaproszonych znalazły się min. żółw czerwonolicy, pyton tygrysi, pyton siatkowany

W dniu 25 stycznia w naszej szkole mieliśmy specjalnych gości. Wśród gości zaproszonych znalazły się min. żółw czerwonolicy, pyton tygrysi, pyton siatkowany,żółw jaszczurowaty, agama brodata, boa, jaszczurka tarczowa,waran stepowy, itp. Zakres tematyczny spotkania dotyczył przede wszystkim warunków bytowania w środowisku naturalnym, a także w warunkach stworzonych przez człowieka; zagrożeń dla gadów płynących z tytułu ludzkiej działalności itp.

Uczniowie klas 1, 4 i 7 zapoznali się między innymi z:
opisem hodowli, warunkami, pożywieniem, oświetleniem, wystrojem;
występowaniem gadów na świecie z wskazaniem gadów Polski, ochroną gatunkową;
rejestrowanie zwierząt chronionych prawem międzynarodowym;
budową, zachowaniem obserwowanym w warunkach hodowlanych, dymorfizm, rozmnażanie gadów i płazów
w środowisku, zagrożenia.

Wszystkie dzieci były zachwycone prezentacją Pana Pająka. Niektórzy nawet, co odważniejsi pozwolili sobie pod czujnym okiem opiekuna na kontakt bezpośredni z gościem specjalnym..  

Czekamy z niecierpiliością na kolejnych gości ....