2024-01-24

Czas ferii zimowych to szczególny okres dla dzieci, młodzieży, rodziców
i nauczycieli. To chwile beztroskich zabaw nie tylko na śniegu, a towarzyszące
wypoczynkowi odprężenie sprawia, że dzieci, młodzież, a nawet dorośli niejednokrotnie
zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Celem akcji ”Bezpieczne Ferie 2024” jest stworzenie bezpiecznych warunków
wypoczynku dzieci i młodzieży .
Życzymy Państwu wielu radosnych, zdrowych oraz bezpiecznych chwil w czasie
tegorocznych ferii.