konkurs plastyczny " Moja wizja Narnii"

2022-01-12

Nasza Szkoła bierze udział w konkursie plastycznym pt. "Moja wizja Narnii". Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku. Opiekunem konkursu w naszej Szkole jest p. Milena Herman-Sarlej. Termin zgłaszania się do udziału w konkursie do 14 stycznia 2022 (sala 211).

Zasady przygotowania pracy:

- praca powinna być przygotowana przez ucznia samodzielnie i indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich

- forma pracy: płaska praca plastyczna wykonana dowolną techniką (bardzo prosimy o unikanie wszelkich materiałów sypkich) koniecznie formatu A4 ilustrująca temat konkursu: Moja wizja Narnii - czyli jak dany uczeń wyobraża sobie świat stworzony przez C. S. Lewisa (nie chodzi nam o odwzorowania kadrów z filmu lub ilustracji książek);

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj:https://bsip.miastorybnik.pl/wizja/Narnia.htm